Cestovné poistenie študentov Mobility

Ing. Štefan Švec

General Manager


Svetozár Kolár

Finance & Compliance Manager


Ing. Juraj Fiala

Account Manager


Mgr. Monika Vozárová

Account Manager


Zdenka Vašková

Account Manager


Richard Haring

Account Manager


Mgr. Alžbeta Schniererová

Claim Administrator


Jakub Šantavý

Claim Administrator


Vojtech Krázel

Broker Assistant


Marián Žilínek

Broker Assistant


Klaudia Valentová

Finance & Accounting Assistant


Lujza Burzová

Office Assistant


Slovenčina
Top