Cestovné poistenie študentov Mobility

Poistenie motorových vozidiel

Veľké podniky, ktoré intenzívne využívajú motorové vozidlá, často prichádzajú o finančné prostriedky z dôvodu ich nedostatočného poistného krytia.

Na každé vozidlo, pohybujúce sa po cestných komunikáciách, máte povinnosť uzatvoriť minimálne povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Pracovné stroje, ktoré sa po cestných komunikáciách nepohybujú, nemajú povinnosť toto poistenie uzavrieť. Keďže sa však jedná o motorové vozidlo ktorého prevádzkou rovnako môžete spôsobiť škody na majetku a zdraví tretích strán, je dobré sa pred nákladmi na náhradu takejto škody chrániť práve PZP poistením.

Netreba zabúdať, že PZP poistenie Vás chráni len pred nákladmi za škody, ktoré spôsobíte tretím osobám. O peniaze Vás však oberajú hlavne opravy, ktoré musíte následkom havárie, vyčíňania zlodejov, či živelnej udalosti, vykonať na vlastnom vozidle. Odporúčame Vám preto informovať sa aj o možnosti havarijného poistenia Vašich vozidiel.

Slovenčina
Top