Cestovné poistenie študentov Mobility

Poistenie majetku

Každý z nás sa snaží chrániť svoj majetok ako najlepšie vie. Rovnako dôležité je ochraňovať aj majetok firmy, kde poškodenie výrobného stroja, zničená výrobná hala či ukradnuté zásoby môžu mať na podnikanie katastrofálny dopad. Z pohľadu poistenia majetku sa poistenie strojov, zásob, hnuteľného a nehnuteľného majetku, zásielok či pohľadávok, zdá ako samozrejmosť. Mnohé spoločnosti, ale potrebu poistného krytia podceňujú a následne sa dostávajú do situácií, kedy v dôsledku škody prichádzajú o značné financie. Poistenie poškodeniu majetku síce nezabráni, no môže Vás uchrániť pred vysokými výdavkami na opravy.

Buďte predvídaví a chráňte si poistením majetku Vaše hnuteľné aj nehnuteľné veci pred rizikom ich poškodenia s ktorým sa pri svojej činnosti stretávate.

Poistenie majetku Vás v rámci pripoistenia prerušenia prevádzky ochráni aj pred ušlým ziskom a finančnými stratami, spôsobenými núteným prerušením, či úplným zastavením prevádzky, v dôsledku majetkovej poistnej udalosti. Vaše prevádzkové a výrobné zariadenia zas ochráni pred nákladmi na ich opravu poistenie lomu stroja.

Opýtajte sa nás na možnosti poistenia majetku Vašej spoločnosti a žiadna neočakávaná náhodná udalosť, zlodej či živelná pohroma viac nesiahnu hlboko do rozpočtu Vašej firmy. Našim cieľom nie je neúmerne zvyšovať Vaše poistné. Našim cieľom je správne identifikovať Vaše potreby a nájsť to najoptimálnejšie riešenie pre váš biznis.

Slovenčina
Top