Cestovné poistenie študentov Mobility

Poistenie zodpovednosti

Vedeli ste, že každý zamestnanec zodpovedá za prípadné škody spôsobené svojmu zamestnávateľovi pri výkone práce svojou nepozornosťou či chybou? V zmysle slovenskej legislatívy si od Vás môže zamestnávateľ nárokovať škodu až do výšky štvornásobku Vašej hrubej mzdy. Toto riziko odporúčame zabezpečiť formou poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú svojmu zamestnávateľovi. Poistenie Vás pri nízkej spoluúčasti a za pomerne nízke poistné ochráni od takýchto nepredvídaných nákladov, ktoré by zbytočne zaťažili Váš rodinný rozpočet.

Spýtajte sa nás taktiež na možnosť uzatvorenia poistenia zodpovednosti za škodu z občianskeho života, ktoré kryje škody, ktoré spôsobíte iným na ich majetku, či zdraví.

Slovenčina
Top