Cestovné poistenie študentov Mobility

Poistenie motorových vozidiel

Vlastníte motorové vozidlo? Všetky vozidlá registrované na Slovensku musia mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú ich prevádzkou.

PZP poistenie Vás však ochráni len pred nákladmi za škody, ktoré zapríčiníte tretím osobám. O peniaze Vás však oberajú hlavne opravy, ktoré musíte následkom havárie, vyčíňania zlodejov, či nepozornosti pri parkovaní, vykonať na vlastnom vozidle. Okrem povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla Vám preto odporúčame sa informovať aj o možnosti uzatvorenia havarijného poistenia Vášho vozidla.

Svoje financie si chcete chrániť, preto je výber spoľahlivého poisťovateľa veľmi dôležitý. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam na poistnom trhu Vám pomôžeme s výberom vhodnej poisťovne, správou poistných zmlúv a v prípade poistnej udalosti spravíme všetko pre to, aby sme Vás s jej riešením pomohli k úspešnému koncu.

Slovenčina
Top