Cestovné poistenie študentov Mobility

Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti za škodu Vás chráni pred finančnými následkami škody, ktorú Vaša spoločnosť spôsobí tretej strane. Nikto nechce druhému spôsobiť škodu úmyselne.

Z praxe však vieme, že sa veľmi ľahko môžeme dostať do situácie, kedy zlé rozhodnutie, nepozornosť, či malá vada nášho výrobku spôsobí druhému škodu. Môže ísť o škody na majetku, životnom prostredí a v tom najhoršom prípade, na zdraví či živote tretích strán. Tieto škody majú spoločné to, že pre nás znamenajú nemalé výdavky na náhradu spôsobenej škody.

Naša spoločnosť s Vami prekonzultuje Vaše potreby ohľadne poistenia rôznych druhov zodpovednosti za škodu. Potrebujete pokryť svoju zodpovednosť za škodu všeobecne alebo vykonávate činnosť ktorá vyžaduje poistenie špecifickej profesijnej zodpovednosti?

V každom prípade Vám poskytneme porovnanie poistných produktov od rôznych poisťovateľov a poskytneme kvalitný servis pri správe poistenia a likvidácií poistných udalostí.

Znížte si riziko zbytočných finančných výdavkov a prekonzultujte s nami všetky možnosti krytia Vašich zodpovednostných rizík. Chránite pred stratou financií i poškodením dobrého mena.

Slovenčina
Top