Cestovné poistenie študentov Mobility

Poistenie zamestnancov

Svojich zamestnancov môžete odmeniť aj firemnými, zamestnaneckými výhodami v podobe poistenia. Pri častých služobných cestách je výhodné zamestnancov poistiť prostredníctvom cestovného poistenia. Stupeň krytia si môžete vybrať a vďaka nám ho získate za výhodných podmienok.

Každý zamestnanec zodpovedá za škody spôsobené svojmu zamestnávateľovi do výšky štvornásobku mesačnej mzdy. Aj takáto suma vie nejedného zamestnanca poriadne potrápiť, hlavne ak má zaplatiť škodu spôsobenú neúmyselne. Chráňte seba aj svojich zamestnancov prostredníctvom poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi a dajte im tak bonus, ktorý im vnesie do pracovného prostredia viac pohody.

O zamestnancov sa ako zamestnávateľ viete prostredníctvom výhod postarať aj v ich osobnom živote. Najviac oceňované sú tie, ktoré sú spojené s ich budúcnosťou. Uzatvorte svojim zamestnancom doplnkové dôchodkové sporenie alebo úrazové poistenie a ukážte svojim zamestnancom, že sú pre Vás dôležití.

Slovenčina
Top