Cestovné poistenie študentov Mobility

Poistenie motorových vozidiel

V dnešnej dobe sa už takmer žiadna firma nezaobíde bez áut. Používate ich na osobnú prepravu, vysielate nimi zamestnancov na služobné cesty alebo nimi vozíte tovar. V každom prípade máte povinnosť pre tieto vozidlá uzatvoriť minimálne povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Pracovné stroje, ktoré sa po cestných komunikáciách nepohybujú, nemajú povinnosť toto poistenie uzavrieť. Keďže sa však jedná o motorové vozidlo, ktorého prevádzkou rovnako môžete spôsobiť škody na majetku a zdraví tretích strán, je dobré sa pred nákladmi na náhradu takejto škody chrániť práve PZP poistením

PZP poistenie Vás chráni pred nákladmi za škody, ktoré zapríčiníte tretím osobám. O peniaze Vás však oberajú hlavne opravy, ktoré musíte následkom havárie, vyčíňania zlodejov či nepozornosti pri parkovaní, vykonať na vlastnom vozidle. Odporúčame Vám preto informovať sa aj o možnosti havarijného poistenia Vašich vozidiel. Používate Vaše vozidlá na prevoz tovaru? Opýtajte sa nás taktiež na možnosť poistenia nákladu prepravovaného Vašimi vozidlami.

Slovenčina
Top