Cestovné poistenie študentov Mobility

Poistenie majetku a prerušenia prevádzky

Každý z nás sa snaží chrániť svoj majetok ako najlepšie vie. Rovnako dôležité je ochraňovať aj majetok firmy, kde poškodenie výrobného stroja, zničená výrobná hal,a či ukradnuté zásoby môžu mať na podnikanie katastrofálny dopad.

Z pohľadu poistenia majetku sa poistenie strojov, zásob, hnuteľného a nehnuteľného majetku, zásielok či pohľadávok, zdá ako samozrejmosť. Mnohé spoločnosti ale potrebu poistného krytia podceňujú a následne sa dostávajú do situácií, kedy v dôsledku škody prichádzajú o značné finančné prostriedky.

Poistenie poškodeniu majetku síce nezabráni, no môže Vás uchrániť pred vysokými výdavkami na opravy.

Poistenie majetku Vás v rámci pripoistenia prerušenia prevádzky ochráni aj pred ušlým ziskom a finančnými stratami, spôsobenými núteným prerušením, či úplným zastavením prevádzky, v dôsledku majetkovej poistnej udalosti. Opýtajte sa nás na možnosti poistenia majetku Vašej spoločnosti a žiadna neočakávaná náhodná udalosť, zlodej, či živelná pohroma viac nesiahnu hlboko do rozpočtu Vašej firmy. Našim cieľom nie je neúmerne zvyšovať Vaše poistné.

Našim cieľom je správne identifikovať Vaše potreby a nájsť to najoptimálnejšie riešenie pre Váš biznis.

Slovenčina
Top