Cestovné poistenie študentov Mobility

Cestovné poistenie študentov - Detail krytia

Rozsah poistenia Poistná suma
Poistenie liečebných nákladov a nákladov záchrannej horskej služby v zahraničí 200 000 €
spoluúčasť 0 €
Poistenie pre prípad akútneho zubného ošetrenia 350 €
spoluúčasť 0 €
Poistenie asistenčných služieb v zahraničí 200 000 €
24 hodinová služba zahrnuté
Lekársky personál zahrnuté
Lekárske odporúčania zahrnuté
Priama úhrada nákladov asistenčnou službou zahrnuté
Letecká ambulancia zahrnuté
Zaistenie liekov pre naliehavé prípady zahrnuté
Víza a očkovanie zahrnuté
Poradenstvo pri strate batožiny, cestovného pasu a cestovných dokladov zahrnuté
Prenos núdzových správ zahrnuté
Zabezpečenie návštevy zahrnuté
spoluúčasť 0 €
Náklady na prevoz poistenej osoby 100 000 €
Náklady na prevoz telesných pozostatkov 7 000 €
Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie pre doprevádzajúcu osobu počas hospitalizácie poisteného v zahraničí trvajúcej dlhšie ako 3 dni 1 000 €
Poistenie právnej pomoci 2 000 €
Poistenie kaucie 3 000 €
Poistenie  straty, krádeže alebo poškodenia batožiny (vrátane osobných dokumentov, okuliarov a protetických pomôcok) verejnou prepravou zo SR do miesta študijného pobytu a späť 500 €
Poistenie zdržania batožiny pri použití leteckej dopravy
pri oneskorenom dodaní o viac ako 24 hodín 67 €
pri oneskorenom dodaní o viac ako 48 hodín 167 €
Poistenie zodpovednosti za škody
na majetku 100 000 €
na zdraví 100 000 €
Poistenie úrazu
Smrť následkom úrazu 5 000 €
Čiastočná trvalá invalidita následkom úrazu 7 000 €
Varianty Cena poistenia
EURÓPA 67,50 €/5 mesiacov
Výška poistného na 1 osobu 13,50 €/mesiac
SVET 112,50 €/5 mesiacov
Výška poistného na 1 osobu 22,50 €/mesiac
Rozsah poistenia Poistná suma
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 100 000 €
akútne zubné ošetrenie 300 €
limit na 1 zub 100 €
kúpa alebo oprava diop. alebo prot. 100 €
Poistenie asistenčných služieb v zahraničí 100 000 €
náklady na prevoz poistenej osoby 100 000 €
prevoz telesných pozostatkov 7 000 €
preprava a ubytovanie osoby v prípade hosp. 0 €
ubytovanie sprevádzajúcej osoby 0 €
Poistenie batožiny 700 €
limit na 1 vec 350 €
poistenie straty dokladov 350 €
Poistenie oneskoreného dodania batožiny
pri oneskorenom dodaní o viac ako 24 h 100 €
pri oneskorenom dodaní o viac ako 48 h 300 €
Poistenie zodpovednosti za škodu
na zdraví 17 000 €
na majetku 17 000 €
Poistenie právnej pomoci spolu 5000 €
náklady na advokáta 2 000 €
náklady kaucie 3 000 €
Poistenie úrazu
smrť úrazom 5 000 €
trvalé následky úrazu 7 000 €
Poistenie nákladov na záchrannú činnosť 10 000 €
Doba vycestovania ročné poistenie
bez návratov
Varianty Cena poistenia
EURÓPA 120 €/5 mesiacov
Výška poistného na 1 osobu 0,80 €/deň
Rozsah poistenia Cena poistenia
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí bez obmedzenia
akútne zubné ošetrenie 335 €
kúpa alebo oprava diop. alebo prot. 170 €
Poistenie asistenčných služieb v zahraničí bez obmedzenia
náklady na prevoz poistenej osoby bez obmedzenia
prevoz telesných pozostatkov bez obmedzenia
preprava a ubytovanie osoby v prípade hosp. 1 000 €
ubytovanie sprevádzajúcej osoby 100 €/deň
Poistenie batožiny 665 €
limit na 1 vec 335 €
cennosti 335 €
limit na 1 vec 170 €
vykradnutie mot. vozidla 335 €
poistenie straty dokladov 335 €
Poistenie oneskoreného dodania batožiny
pri oneskorenom dodaní o viac ako 24 h 70 €
pri oneskorenom dodaní o viac ako 48 h 140 €
Poistenie zodpovednosti za škodu
na zdraví 66 500 €
na majetku 33 500 €
Poistenie právnej pomoci
náklady na advokáta 1 200 €
náklady kaucie 0 €
Poistenie úrazu
smrť úrazom 3 350 €
trvalé následky úrazu 6 650 €
Poistenie nákladov na záchrannú činnosť 16 600 €
Doba vycestovania ročné poistenie
max. 180 dní bez návratov alt. 365 dní
Varianty Cena poistenia
EURÓPA 103,20 €/polročne
Výška poistného na 1 osobu 146,20 €/ročne
SVET 327,25 €/polročne
Výška poistného na 1 osobu 468,35 €/ročne
SVET okrem USA Kanady 155,89 € /polročne
Výška poistného na 1 osobu 222,70 €/ročne
Slovenčina
Top