Cestovné poistenie študentov Mobility

CMR poistenie

Naložením tovaru na Váš kamión zaň preberáte zodpovednosť počas jeho prepravy. V prípade jeho poškodenia, zničenia či straty máte, v zmysle Dohovoru CMR, povinnosť majiteľa odškodniť. Pre krytie tohto rizika slúži poistenie zodpovednosti cestného dopravcu za škodu na prepravovanom tovare, takzvané CMR poistenie.

CMR poistenie je určené všetkým spoločnostiam, ktorých predmetom činnosti sú služby cestného nákladného dopravcu. V zmysle Dohovoru CMR je takáto spoločnosť povinná uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na prepravovanom tovare. Dodávatelia preto častokrát od prepravných spoločností požadujú predložiť certifikát, ako dôkaz o CMR poistení predtým, ako im zveria do rúk svoj tovar.

Či vykonávate vnútroštátnu dopravu, medzinárodnú dopravu alebo kabotáž, poistenie Vám ušijeme na mieru. Vaše krytie bude optimálne bez ohľadu na to, kam tovar veziete a o aký typ tovaru sa jedná.

Vykonávajú Vaši zamestnanci okrem prevážania tovaru aj jeho nakladanie a vykladanie z kamiónu? Spýtajte sa nás aj na možnosť pripoistenie rizika poškodenia tovaru pri tejto činnosti.

Slovenčina
Top