Cestovné poistenie študentov Mobility

Poistenie vodičov

Keď vysielate svojich vodičov na zahraničné pracovné cesty, je Vašou povinnosťou zabezpečiť liečenie v prípade choroby, či úrazu. Odporúčame Vám preto uzatvoriť pre svojich vodičov cestovné poistenie, ktoré za Vás uhradí náklady spojené s liečením alebo repatriáciou Vášho vodiča. Rozsah poistného krytia si môžete vybrať a vďaka nám ho získate za výhodných podmienok a s dobou vycestovania až 180 dní bez návratu.

Vodič je zase zodpovedný za prípadné škody, ktoré spôsobí na Vašom majetku a to až do štvornásobku jeho hrubej mzdy. Chráňte seba aj svojich zamestnancov prostredníctvom poistenie zodpovednosti zamestnancov, ktoré Vám zabezpečí hladké vymáhanie takejto škody z vodičovej poistky.

O zamestnancov sa viete prostredníctvom benefitov postarať aj v ich osobnom živote. Uzatvorte svojim zamestnancom napríklad doplnkové dôchodkové sporenie ako signál, že sa zaujímate aj o ich budúcnosť. Vaši zamestnanci Vašu pozornosť ocenia.

Slovenčina
Top