Cestovné poistenie študentov Mobility

Havarijné
poistenie

Vozidlá sú pre dopravnú spoločnosť jej hlavným aktívom a len ťažko by vykonávala svoju činnosť v prípade ich straty alebo vážneho poškodenia. Nakoľko denne zverujete vozidlá svojim zamestnancom, a takto ich strácate spod kontroly, vystavujete sa riziku, že Váš vodič zapríčiní dopravnú nehodu, pri ktorej príde ku škode aj na Vašom vozidle.

PZP poistenie Vás chráni pred nákladmi za škody, ktoré Vaši vodiči spôsobia tretím stranám. O peniaze Vás však oberajú hlavne opravy, ktoré musíte následkom havárie, vyčíňania zlodejov, či zbúranej rampy pri parkovaní, vykonať na vlastnom vozidle. Klientom preto odporúčame uzatvoriť okrem PZP aj havarijné poistenie vozidiel, ktoré Vám pokryje náklady spojené s opravou poškodených častí.

Pri havarijnom poistení je voľba poistiteľa veľmi dôležitá. Pomôžeme Vám s výberom správnej poisťovne, správou poistných zmlúv ako aj s likvidáciou poistných udalostí. Vďaka nám budete mať poistenie stále pod kontrolou a všetky informácie o zmluvách nájdete na jednom mieste.

Slovenčina
Top